Current site: Peikko Group Global (English). Do you want to change country or language?

Peikko Group Global (English)

Looking for career opportunities?

Inšpektor technickej kontroly

Location: Kráľová nad Váhom

Position type: Full time

Posted: 31.08.2021

Opis pracovnej činnosti

 • Zodpovedný za vykonávanie rozmerových kontrol podľa kontrolných predpisov a smernice SM-05 - Kontrola a skúšanie
 • Zodpovedný za spísanie Zoznamu použitého materiálu pred expedíciou zákazky
 • Zodpovedný za dodržiavanie pokynov nadriadeného
 • Zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek BOZP v spoločnosti a pokynov nadriadeného z oblasti BOZP
 • Dodržiavanie požiadaviek ochrany životného prostredia v spoločnosti
 • Vykonáva predpísané kontroly v priebehu výroby podľa kontrolných predpisov a smernice SM-05 - Kontrola a skúšanie
 • Vykonáva skúšky ťahom pre PSB produkty v predpísanom rozsahu
 • Robí technickú podporu pre operátorov výroby
 • Pri zistení nezhody vypisuje protokol o nezhode-vade
 • Spolupracuje pri riešení nezhôd.

 

Požiadavky na uchádzača

 • Znalosť a skúsenosť s realizáciou strojnej výroby
 • Znalosť technických výkresov, technologických a kontrolných postupov
 • Vzdelanie technického smeru, prax - min. 1 rok
 • Stredoškolské vzdelanie.

 

Benefity a odmeny

 • 50 % príplatok za prácu nadčas
 • 4,-za hod. práce nadčas počas S/N
 • obedy zdarma
 • príspevok do III. Piliera DDS
 • garantované navyšovanie mzdy každý rok k 01.01.
 • motivačný bonus "nájdi si kolegu" 200,-€
 • príspevok pri narodení dieťaťa 200,-€
 • príspevok pri životnom jubileu 250,-€
 • Príspevok pri pracovnom jubileu 1000,-€
 • vianočná odmena
 • 2x do roka hodnotné darčeky s logom spoločnosti
 • bezplatné poskytnutie permanentiek do 3 fitnes centier
 • vitamínové balíčky
 • 1x za rok finančný príspevok  na teambuilding.

Kontakt Kontaktná osoba: Martina Forrová
E-mail: martina.forrova@peikko.com
Telefón : 0911 250 550

Didn't find what you were looking for? No worry, you can send us an open application.

View open positions

Open Application

Location: Worldwide

We always have a place for professionals to be part of our worldwide team.

View job