Current site: Peikko Group Global (English). Do you want to change country or language?

Peikko Group Global (English)

Looking for career opportunities?

Manipulant (obsluha posuvne/žeriavnik)

Location: Kráľová nad Váhom

Position type: Full time

Posted: 23.08.2021

Opis pracovnej pozície

 • Zaskladnenie základných častí nosníka do skladu polotovarov
 • Včasné a plynulé naloženie rozpracovaného nosníka na montážny stôl
 • Plynulosť a kvalita výrobného procesu
 • Udržiavanie poriadku v sklade polotovarov
 • Evidencia a kontrola vypálených častí pred presunom na montáž = kontrola kompletizácie celého nosníku
 • Udržiavenie poriadku na pracovisku a plnenie pokynov priameho nadriadeného
 • Dodržiavanie bezpečnosti pri práci, používanie potrebných a predpísaných ochranných pomôcok (prilba, ochrana sluchu, rukavice, pracovná obuv a odev)
 • Dodržiavanie požiadaviek BOZP v spoločnosti
 • Dodržiavanie požiadaviek ochrany životného prostredia v spoločnosti
 • Premiestnenie jednotlivých častí nosníku zo skladu polotovarov na montážne pracovisko
 • Kontrola kompletnosti časti nosníka pred naložením na montážne pásy
 • Evidencia a kompletizácia materiálu
 • Presun zavareného nosníka z pracoviska zváracieho portálu pred pracovisko ručného zvárania
 • Účasť na všetkých plánovaných inventúrach
 • Presun materiálu z plazmy, dierovacieho lisu a brokovacieho stroja a následné jeho zaskladnenie do skladu polotovarov
 • Zaskladnenie roxoru do zakladača na montážnych pracoviskách
 •  Všetky presuny a manipulácie so žeriavom č. 3 a 4.

 

Požiadavky na uchádzača

 • Manipulácia s bremenami
 • Manipulácia so všetkými žeriavmi v hale a posuvňou
 • Evidencia polotovarov
 • Určenie priorít pri presune materiálu na montážne pásy

 

Benefity a odmeny

 • 50 % príplatok za prácu nadčas
 • 4,-za hod. práce nadčas počas S/N
 • obedy zdarma
 • príspevok do III. Piliera DDS
 • garantované navyšovanie mzdy každý rok k 01.01.
 • motivačný bonus "nájdi si kolegu" 200,-€
 • príspevok pri narodení dieťaťa 200,-€
 • príspevok pri životnom jubileu 250,-€
 • Príspevok pri pracovnom jubileu 1000,-€
 • vianočná odmena
 • 2x do roka hodnotné darčeky s logom spoločnosti
 • bezplatné poskytnutie permanentiek do 3 fitnes centier
 • vitamínové balíčky
 • 1x za rok finančný príspevok  na teambuilding

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Forrová
E-mail: martina.forrova@peikko.com
Telefón : 0911 250 550

Didn't find what you were looking for? No worry, you can send us an open application.

View open positions

Open Application

Location: Worldwide

We always have a place for professionals to be part of our worldwide team.

View job