Current site: Peikko Group Global (English). Do you want to change country or language?

Peikko Group Global (English)

Looking for career opportunities?

Operátor výroby (obsluha plazmového rezacieho stroja)

Location: Kráľová nad Váhom

Position type: Full time

Posted: 23.08.2021

Opis pracovnej pozície

 • Vypálenie všetkých častí nosníku podľa výkresovej dokumentácie
 • Evidencia a označenie všetkých výpalkov
 • Vyplnenie skladových štítkov pri materiáli, ktorý pálime pre iných odberateľov
 • Kontrola a evidencia všetkých nutných spotrebných dielov, kontrolovanie a stráženie stavu MIN/MAX a odovzdanie podkladov pre ich včasné objednanie
 • Odhlasovanie nástrihových plánov po ich dokončení (vypálení)
 • Kontrola hrúbky plechu, ktoré sú pripravené k páleniu podľa páliacich plánov
 • Označenie remnantov, ktoré sa vracajú naspäť do zakladača
 • Plynulosť a kvalita výrobného procesu, kvalita vypálených častí
 • Udržiavanie poriadku na pracovisku a plnenie pokynov priameho nadriadeného
 • Dodržiavanie bezpečnosti pri práci, používanie všetkých potrebných a predpísaných ochranných pomôcok / prilba, ochrana sluchu, rukavice, pracovná obuv a odev)
 • Dodržiavanie požiadaviek BOZP v spoločnosti
 • Dodržiavanie požiadaviek ochrany životného prostredia v spoločnosti
 • Kontrola a načítanie páliacich plánov, ich spustenie a kontrola procesu pálenia na plazmách
 • Vypálenie všetkých potrebných častí nosníka podľa výkresovej dokumentácie v požadovanej kvalite
 • Označenie všetkých častí pomocou nalepovacích štítkov a ich následná kontrola
 • Včasná výmena náhradných dielov tak, aby nebola ohrozená kvalita vypaľovaných častí
 • Odhlásenie páliacich plánov po ich celkovom vypálení
 • Pravidelná kontrola spotrebných dielov
 • Kontrola všetkých výpalkov, ich označenie, očistenie podľa príslušných kvalitatívnych požiadaviek a ich uloženie na europalety (netýka sa nosníkov)
 • Nadelenie odpadových plechov na rozmer max 1,5 m a jeho premiestnenie do kontajnerov na odpad

 

Požiadavky na uchádzača

 • Znalosť páliaceho programu NESTIX
 • Základné znalosti pre prácu na PC
 • Zváračský preukaz CO2
 • Preukaz žeriavnika A3/A4 a viazača bremien
 • Obsluha ručnej plazmy

 

Benefity a odmeny

 • 50 % príplatok za prácu nadčas
 • 4,-za hod. práce nadčas počas S/N
 • obedy zdarma
 • príspevok do III. Piliera DDS
 • garantované navyšovanie mzdy každý rok k 01.01.
 • motivačný bonus "nájdi si kolegu" 200,-€
 • príspevok pri narodení dieťaťa 200,-€
 • príspevok pri životnom jubileu 250,-€
 • Príspevok pri pracovnom jubileu 1000,-€
 • vianočná odmena
 • 2x do roka hodnotné darčeky s logom spoločnosti
 • bezplatné poskytnutie permanentiek do 3 fitnes centier
 • vitamínové balíčky
 • 1x za rok finančný príspevok  na teambuilding


Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Forrová
E-mail: martina.forrova@peikko.com
Telefón : 0911 250 550

 

Didn't find what you were looking for? No worry, you can send us an open application.

View open positions

Open Application

Location: Worldwide

We always have a place for professionals to be part of our worldwide team.

View job