Current site: Peikko Group Global (English). Do you want to change country or language?

Peikko Group Global (English)

Looking for career opportunities?

Zvárač (dokončovacie práce, ručné zváranie)

Location: Kráľová nad Váhom

Position type: Full time

Posted: 23.08.2021

Opis pracovnej pozície

 • Kompletné dokončenie nosníku podľa predanej výkresovej dokumentácie
 • Dodržiavanie kvality a plynulosti výrobného procesu
 • Prihlásenie a odhlásenie každého dokončovaného nosníku
 • Podpísanie výkresu po dokončení každého nosníku
 • Udržiavanie poriadku na pracovisku, plnenie pokynov priameho nadriadeného
 • Dodržiavanie bezpečnosti pri práci, používanie všetkých potrebných a predpísaných ochranných pomôcok / ochrana hlavy, zváracia kukla, ochranný štít, ochrana sluchu, pracovné rukavice, obuv, odev/
 • Dodržiavanie požiadaviek BOZP v spoločnosti
 • Dodržiavanie požiadaviek ochrany životného prostredia v spoločnosti
 • Naloženie nosníka pomocou žeriavu na pracovisko ručného zvárania – rotátor
 • Prihlásenie sa v systéme ku každému nosníku
 • Kontrola výkresovej dokumentácie
 • Príprava materiálu nutného k dokončeniu každého nosníka
 • Zavarenie všetkých položiek podľa výkresovej dokumentácie v súlade s príslušnými normami a internými predpismi
 • Kontrola dokončeného nosníku podľa výkresovej dokumentácie
 • Premiestnenie hotového a skontrolovaného nosníku pred lakovňu
 • Vykonávanie ďalších úloh a činností podľa pokynov nadriadeného zamestnanca

 

Požiadavky na uchádzača

 • Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
 • Zakladné znalosti PC
 • Obsluha mostových žeriavov
 • Práca s ručným pneumatickým náradím
 • Zváračský preukaz ZM1, štátna zkúška podľa EN 287, preukaz žeriavnika A3/A4, preukaz viazača bremien

 

Benefity a odmeny

 • 50 % príplatok za prácu nadčas
 • 4,-za hod. práce nadčas počas S/N
 • obedy zdarma
 • príspevok do III. Piliera DDS
 • garantované navyšovanie mzdy každý rok k 01.01.
 • motivačný bonus "nájdi si kolegu" 200,-€
 • príspevok pri narodení dieťaťa 200,-€
 • príspevok pri životnom jubileu 250,-€
 • Príspevok pri pracovnom jubileu 1000,-€
 • vianočná odmena
 • 2x do roka hodnotné darčeky s logom spoločnosti
 • bezplatné poskytnutie permanentiek do 3 fitnes centier
 • vitamínové balíčky
 • 1x za rok finančný príspevok  na teambuilding

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Forrová
E-mail: martina.forrova@peikko.com
Telefón : 0911 250 550

Didn't find what you were looking for? No worry, you can send us an open application.

View open positions

Open Application

Location: Worldwide

We always have a place for professionals to be part of our worldwide team.

View job