Current site: Peikko Group Global (English). Do you want to change country or language?

Peikko Group Global (English)

Looking for career opportunities?

Zvárač (obsluha zváracieho automatu)

Location: Kráľová nad Váhom

Position type: Full time

Posted: 23.08.2021

Opis pracovnej pozície

 • Príprava, kontrola a následná montáž vyrábaného produktu
 • Zaregistrovanie / prihlásenie sa / cez čiarový kód na počítači v systéme pred zahájením práce
 • Po skončení práce odhlásiť výrobok v systéme
 • Dodržiavanie všetkých príslušných kvalitatívnych noriem pri práci
 • Dodržiavanie bezpečnosti pri práci, používanie všetkých potrebných a predpísaných ochranných pomôcok / ochrana hlavy, zváracia kukla, ochrana sluchu, rukavice, ochranný štít, pracovná obuv a odev /
 • Udržiavanie poriadku na pracovisku, plnenie pokynov priameho nadriadeného
 • Dodržiavanie požiadaviek BOZP v spoločnosti
 • Dodržiavanie požiadaviek ochrany životného prostredia v spoločnosti
 • Kontrola ohýbania kompletizácie všetkého materiálu pred zahájením práce
 • Uloženie požadovaných produktov do prípravku stroja
 • Následné zavarenie automatom
 • Vybratie výrobku zo stroja , prekontrolovanie kvality zvaru, prípadná úprava zvaru a uloženie na paletu
 • Prihlásenie sa a odhlásenie množstva(skupiny) dokončeného výrobku

 

Požiadavky na uchádzača

 • Zváračský preukaz ZM1
 • Základy práce s PC
 • Preukaz žeriavnika A3/A4, preukaz viazača bremien
 • Potrebná znalosť čítania  výkresovej dokumentácie

 

Benefity a odmeny

 • 50 % príplatok za prácu nadčas
 • 4,-za hod. práce nadčas počas S/N
 • obedy zdarma
 • príspevok do III. Piliera DDS
 • garantované navyšovanie mzdy každý rok k 01.01.
 • motivačný bonus "nájdi si kolegu" 200,-€
 • príspevok pri narodení dieťaťa 200,-€
 • príspevok pri životnom jubileu 250,-€
 • Príspevok pri pracovnom jubileu 1000,-€
 • vianočná odmena
 • 2x do roka hodnotné darčeky s logom spoločnosti
 • bezplatné poskytnutie permanentiek do 3 fitnes centier
 • vitamínové balíčky
 • 1x za rok finančný príspevok  na teambuilding

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Forrová
E-mail: martina.forrova@peikko.com
Telefón : 0911 250 550

Didn't find what you were looking for? No worry, you can send us an open application.

View open positions

Open Application

Location: Worldwide

We always have a place for professionals to be part of our worldwide team.

View job