Current site: Peikko Group Global (English). Do you want to change country or language?

Peikko Group Global (English)

Dansk Betondag 2021, Skørping

September, 23, 2021 - September, 23, 2021

Dansk betondag er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor aktuelle emner i branchen behandles dels ved foredrag, dels ved diskussioner. Det er et heldagsarrangement, hvorfor der er mulighed for at gå i dybden med emnerne, eller at få emnerne belyst fra flere sider.

Se program her